Façade Gommage®

Le gommage des façades®  jest wynalazkiem   THOMANN-HANRY®

Technika czyszczenia na sucho nazywana „ścieraniem fasad”, przy   zastosowaniu pudru oraz kabiny ssącej , a następnie zmoczeniu i wessaniu pyłów,   została opatentowana i posiada markę fabryczną zastrzeżoną, jako jedyna i   unikalna technika w dziedzinie odnawiania fasad stosowana w Polsce.    Pod   pojęciem oczyszczania rozumiemy usunięcie powstałych przez lata   sztucznych, szkodliwych nawarstwień.

Le gommage des façades®   zalicza się do metod   suchych i bezinwazyjnych   

Zasadą działania jest powolne ścieranie   nawarstwień przez specjalnie przygotowane ścierniwa (pudry mineralne lub   roślinne o ziarnach wielkości 100 – 50 mikronów, w szczególnych przypadkach nawet 20 mikronów) podawane łącznie ze sprężonym powietrzem o małym ciśnieniu.  Istnieje możliwość doboru ścierniwa w zależności od wytrzymałości podłoża i   grubości nawarstwień.  Le gommage des façades®  wyróżnia się spośród innych,  zastosowaniem niskiego ciśnienia powietrza  użytego do podawania kruszywa, co umożliwia   stopniowe zmniejszanie grubości (ścieranie) nawarstwień, aż do ich całkowitego   usunięcia. Ponadto Le gommage des façades®  jest metodą całkowicie suchą, ponieważ nie wspomaga się działania pudrów wodą. Eliminuje się przez to z procesu konserwacji zawilgocenie elewacji i uruchamianie migracji soli rozpuszczalnych w wodzie. Stosowane przez nas ścierniwa nie zawierają substancji, które mogłyby przenikać do obiektu i przyczyniać się do   jego destrukcji. Ponieważ powierzchnia pozostaje przez cały  czas sucha – wyklucza się również niebezpieczeństwo wsiąkania wody i szkodliwych   substancji znajdujących się w zanieczyszczeniach napowierzchniowych.

Proszki użyte do procesu  Le gommage des façades®

posiadają  atesty Państwowego Zakładu Higieny, oraz badania wykonane w Polskich Pracowniach   Konserwacji Zabytków  w Laboratorium Naukowo-Badawczym w Toruniu.Pudry są całkowicie bezpieczne dla czyszczonych obiektów jak i dla pracujących z nimi ludzi.  Wieklkość ziaren stosowanego pudru uzależniona jest od rodzaju i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.  Przy stałej prędkości podawanego ścierniwa – ziarna z uwagi na swą bardzo małą masę uderzają o czyszczoną powierzchnię z siłą bliską zeru i z uwagi na małą energię kinetyczną pozostają w ciągu powietrza.   Czyszczenie zatem nie odbywa się poprzez uderzanie, lecz ścieranie.

Kabina samojezdna na wysięgniku

Do przeprowadzenia procesu Le gommage des façades® firma THOMANN-HANRY®  skonstruowała profesjonalne „kabiny przyssawkowe” na   wysięgnikach, które pozwalają na większą moc przerobową.

Kabina przyssawkowa składa się z platformy, na której stoi operator i   wysokowydajnych odkurzaczy, które odsysają pył. Pył wychwycony przez odkurzacze   jest natychmiast zwilżany wtryskiem wody.   Ssanie wywołane przez podciśnienie   dociska kabinę do powierzchni, a jednocześnie zasysa powietrze przez boczne   otwory.  Wysięgnik jest ruchomy i może być ustawiony dowolnie. Jego zasięg to   42 metry, a zatem posiada dostateczną długość umożliwiającą realizację   większości zleceń. W przypadkach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie kabin na wysięgnikach   hydraulicznych, stosuje się kabiny wiszące na linach.

Zastosowanie   Le gommage des façades®

Przystąpienie do czyszczenia elewacji poprzedzamy wykonaniem ekspertyzy. Określa ona zawsze rodzaj, stopień  i grubość nawarstwień, dlatego w wypadku obiektów zabytkowych dzięki zastosowaniu naszej metody czyszczenia inwestor ma zawsze pewność, że fasada  jest bezpieczna.

Metoda jest zalecana do wykonywania na budowlach współczesnych jak i   zabytkowych, ponieważ spełnia wszystkie wymogi stosowane w procesie prawidłowego   postępowania konserwatorskiego.  Le gommage des façades® znalazła szerokie zastosowanie na całym świecie do   czyszczenia dzieł architektury i sztuki, w tym malarstwa ściennego. Umożliwia   nawet usuwanie zabrudzeń z elementów złoconych.Do czyszczenia malowideł ściennych, fresków, polichromii używany jest puder organiczny.
Bardzo   mały granulat pudru i małe ciśnienie powietrza od 0,9 do 3 kg/cm2 nie   powodują uszkodzeń czyszczonej struktury, lecz zdejmują tylko osiadły na niej   brud, wszak oryginalna powierzchnia, ślad dłuta lub innego narzędzia, faktura i   kolor nadane przez twórcę są najistotniejsze dla estetyczno – wizualnej   percepcji budowli.

Zalety procesu  Le gommage des façades®

Opracowana przez firmę THOMANN-HANRY® metoda czyszczenia elewacji   jest jedną z najlepszych nowoczesnych technologii stosowanych w Europie i   świecie. Podczas procesu Le gommage des façades®  możliwe jest usuwanie   nawarstwień o zróżnicowanej grubości i wytrzymałości, przy jednoczesnym   zachowaniu oryginalnej materii, nawet w miejscach o niskiej wytrzymałości   mechanicznej. Dzięki doborowi odpowiedniego pudru czyszczącego, ciśnienia powietrza i   rodzaju dyszy jest możliwe zachowanie oryginalnych śladów narzędzi zastosowanych   niegdyś do obróbki czyszczonego materiału. Metoda Le gommage des façades® pozwala również na zachowanie   resztek czerwonych warstw barwnych na powierzchni cegieł i zapraw.

Zamiast rusztowań i plandek – kabina na   wysięgniku

Użycie wysięgnika z kabiną zmniejsza koszty prac   renowacyjnych, oraz przyśpiesza termin wykonania zlecenia o czas potrzebny do   ustawienia i demontażu rusztowań.

Szybkie wykonanie zlecenia

Szybkość procesu nie jest   zawsze taka sama. Jednak mobilność kabiny pozwala na oczyszczenie około 10   metrów bieżących 6-piętrowego budynku w ciągu jednego dnia, to jest ok. 200   m2 elewacji dziennie.

Komfort dla użytkowników obiektu

Dzięki zastosowaniu   kabiny przyssawkowej na wysięgniku w porównaniu z tradycyjnymi metodami   czyszczenia elewacji, do których stosuje się rusztowania, prace są mniej   uciążliwe dla użytkowników czyszczonego budynku, oraz przechodniów.

Bezpieczeństwo czyszczonego obiektu

Brak rusztowań,   oraz odsunięcie wysięgnika od budynku na noc, zapewnia całkowite bezpieczeństwo   jego użytkowników i wyposażenia wnętrz. Jest to szczególnie istotne w przypadku   banków, hoteli i obiektów sakralnych.

Ochrona środowiska

Nie jest zanieczyszczane środowisko   naturalne, ponieważ nie używamy środków chemicznych, i detergentów, a pył   pochodzący z czyszczonej ściany praktycznie nie wydostaje się poza kabinę. Kabina wyposażona jest w urządzenia odsysające ścierniwo razem z usuniętymi   zanieczyszczeniami.