Façade Gommage® jest wynalazkiem THOMANN-HANRY®

Technika czyszczenia na sucho nazywana „ścieraniem fasad”, przy zastosowaniu pudru oraz kabiny ssącej , a następnie zmoczeniu i wessaniu pyłów, została opatentowana i posiada markę fabryczną zastrzeżoną, jako jedyna i unikalna technika w dziedzinie odnawiania fasad stosowana w Polsce. Pod pojęciem oczyszczania rozumiemy usunięcie powstałych przez lata sztucznych, szkodliwych nawarstwień.

Próba czyszczenia metodą
Façade Gommage®

Efekt oczyszczenia fragmentu
policzka schodów metodą
Façade Gommage®

Façade Gommage® zalicza się do metod suchych i bezinwazyjnych

Zasadą działania jest powolne ścieranie nawarstwień przez specjalnie przygotowane ścierniwa (pudry mineralne lub roślinne o ziarnach wielkości 50 – 100 mikronów, w szczególnych przypadkach nawet 20 mikronów) podawane łącznie ze sprężonym powietrzem o małym ciśnieniu. Istnieje możliwość doboru ścierniwa w zależności od wytrzymałości podłoża i grubości nawarstwień. Façade Gommage ® wyróżnia się spośród innych, zastosowaniem niskiego ciśnienia powietrza użytego do podawania kruszywa, co umożliwia stopniowe zmniejszanie grubości (ścieranie) nawarstwień, aż do ich całkowitego usunięcia. Ponadto Façade Gommage® jest metodą całkowicie suchą, ponieważ nie wspomaga się działania pudrów wodą. Eliminuje się przez to z procesu konserwacji zawilgocenie elewacji i uruchamianie migracji soli rozpuszczalnych w wodzie. Stosowane przez nas ścierniwa nie zawierają substancji, które mogłyby przenikać do obiektu i przyczyniać się do jego destrukcji. Ponieważ powierzchnia pozostaje przez cały czas sucha – wyklucza się również niebezpieczeństwo wsiąkania wody i szkodliwych substancji znajdujących się w zanieczyszczeniach na powierzchniowych.

Proszki użyte do procesu Façade Gommage®

Posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Proszki są całkowicie bezpieczne dla czyszczonych przedmiotów oraz dla pracujących z nimi osób. Wielkość nakładanych ziaren proszku zależy od rodzaju i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni. Przy stałej prędkości wtryskiwanego proszku, cząsteczki uderzają w czyszczoną powierzchnię z siłą bliską zeru ze względu na bardzo małą masę i pozostają w strumieniu powietrza ze względu na małą energię kinetyczną. Czyszczenie nie odbywa się zatem poprzez uderzenia, ale poprzez kontrolowane ścieranie. Ponadto, używany proszek jest produkowany przez wyspecjalizowaną firmę i regularnie przeprowadzamy kontrolę jakości, aby potwierdzić, że nie ma żadnych odchyleń w zawartości i wielkości ziaren.

Kabina samojezdna na wysięgniku

Do przeprowadzenia procesu Façade Gommage® firma Thomann-Hanry skonstruowała profesjonalne „kabiny przyssawkowe” na wysięgnikach, które pozwalają na większą moc przerobową.

Kabina przyssawkowa składa się z platformy, na której stoi operator i wysokowydajnych odkurzaczy, które odsysają pył. Pył wychwycony przez odkurzacze jest natychmiast zwilżany wtryskiem wody. Ssanie wywołane przez podciśnienie dociska kabinę do powierzchni, a jednocześnie zasysa powietrze przez boczne otwory. Wysięgnik jest ruchomy i może być ustawiony dowolnie. Jego zasięg to 42 metry, a zatem posiada dostateczną długość umożliwiającą realizację większości zleceń. W przypadkach, gdzie niemożliwe jest zastosowanie kabin na wysięgnikach hydraulicznych, stosuje się kabiny wiszące na linach.

Wszystkie elementy wewnątrz kabiny zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i ergonomii pracy operatora, z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa nie tylko dla niego samego, ale również dla innych osób znajdujących się w pobliżu, poprzez pochłanianie proszku znajdującego się wewnątrz kabiny, który następnie jest filtrowany i koncentrowany w zbiorniku dekantacyjnym.