POPIS POSTUPU „LE GOMMAGE®

VOLBA METODY ČIŠTĚNÍ FASÁDY

Správná volba metody čištění fasády je podstatná, pokud se bavíme o renovaci památkových objektů. Však pouze Le Gommage® lze použit ke všem druhům podkladů.

Před zahájením čištění fasády provádíme detailní odborný posudek. Jeho účelem je vždy určení druhu a stupně poškození materiálu fasády, stupeň a tloušťka nánosu znečistění a také hloubka znečistění. U památkových budov, při použití naší metody čištění má investor vždy jistotu, že Le Gommage® nepoškodí památkovou fasádu.

Na základě odborného posudku lze také zjistit, zda stačí jen čištění, nebo zda budou nutné dodatečné opravářské nebo údržbářské práce s fasádou.

Navštivte naši webovou stránku www.thomann-hanry.pl

TECHNOLOGII LE GOMMAGE® VYNALEZLA SPOLEČNOST THOMANN-HANRY®.

FOT. Císařský hrad v Poznani

Technologie čištění za sucha, nazývaná „Obrušování fasád”, při použití prášku a sací kabiny, pak po namočení a nasátí prachů, byla patentována a má vyhrazenou tovární značku, jako jediná a unikátní technologie v oboru obnovování fasád používaná v Polsku. Čištěním rozumíme nejen odstranění volných nečistot, ale přede vším odstranění dlouhodobých, umělých, škodlivých nánosů.

„LE GOMMAGE”® PATŘÍ K MECHANICKÝM METODÁM.

Základem této metody je pomalé obrušování speciálními brusivy (minerální nebo rostlinné prášky o zrnitosti 100 – 50 mikronů, ve zvláštních případech i 20 mikronů) nanášené spolu se stlačeným vzduchem o nízkém tlaku.

Existuje možnost zvolit brusivo v závislosti na odolnost podkladu a tloušťku nánosů.

FOT. Katedrála v Bydgoszczy, zkouška čištění před zahájením renovačních prací.

Uvedená metoda se vyznačuje mezi podobnými metodami hlavně využitím nízkého tlaku, což umožňuje postupné zmenšování tloušťky (obrus) nánosů až k jejím úplnému odstranění, bez poškození povrchu.

LE GOMMAGE® JE „SUCHÁ” METODA.

Pro zesílení účinku se nepoužívá vodu. Tímto je vyloučena možnost zavlhčení památek a aktivace soli. Kvůli tomu, že je čištěný povrch po celou dobu suchý, je vyloučeno nebezpečí vsakování vody a škodlivých látek ze znečistění do stěn.

Postup neohrožuje čištěné plochy a nevyžaduje žádné saponáty nebo chemické prostředky.

PRÁŠKY POUŽÍVANÉ BĚHEM POSTUPU MAJÍ VHODNÁ OSVĚDČENÍ.

(zkoušky byly provedeny ve Vědeckovýzkumné laboratoři PPKZ v Toruni).

Používaná brusiva neobsahují látky, které by mohly proniknout do objektu a přispět k jeho zničení.

Nepoškozují budovy a jsou zdravotně nezávadné.

Průměr zrn použitého prášku záleží na druhu a stupni zašpinění čištěného povrchu.

PROFESIONÁLNÍ „PŘÍSAVNÉ KABINY” NA RAMENECH.

K provádění procesu „Le Gommage” firma Thomann-Hanry vyvinula kabiny, které nabízí větší kapacitu.

FOT. Přísavná kabina na ramenu s obsluhou

Přísavná kabina se skládá s plošiny, na které stoji obsluha a výkonných vysavačů, které odsávají prach. Prach, odsáván vysavači je okamžitě zvlhčován vstříknutím vody.

Sání, vytvořeno podtlakem, přitlačuje kabinu do povrchu a zároveň nasává vzduch přes boční otvory.

Rameno je pohyblivé a lze je libovolně nastavit. Má dosah 42 metrů, což je dostačující délka pro provedení většiny zakázek.

V případech, když nelze použít kabiny na hydraulických ramenech, používají se kabiny zavěšené na lanech.

FOT. Visací kabina na čištěném objektu na Manhattanu v NY.

VLIV ZNEČIŠTĚNÍ NA POVRCH

Tvořící se nánosy, bez ohledu na svou chemickou povahu, se vyznačují nejčastěji šedě-černou barvou, nestálou tloušťkou, velkou mechanickou pevnosti (často mnohem větší než u originálního materiálu), malou pórovitostí a odlišným součinitelem tepelné roztažností než má materiál, na kterém vznikly.

Vzhledem k svým vlastnostem přispívají k rychlému zničení kamenů, cihel a malt.

Složení nánosů záleží na mineralogickém složení stavebního materiálu, ale přede vším na vnějších podmínkách, ve kterých se nachází objekt. Jedná se o klimatické podmínky, a také o složení a koncentraci znečistění vzduchu a spodních vod.

Ohrožení stavu zachování budovy, pokryté nánosy vyplývají z odlišných fyzických a mechanických vlastnosti originálních materiálů a nánosů, uměle vytvořených na povrchu.

Jejích vznik ovlivňuje voda, pohybující se v pórech stavebních materiálů (přírodní kameny, cihla malty), plyny a jiná znečistění adsorbovaná z ovzduší a mikroorganismy, vyskytující se v památkových objektech.

Proto, s ohledem na nezpochybněnou škodlivost nánosů, je třeba je odstraňovat nejen z estetických, ale přede vším z údržbářských důvodů.

APLIKACE GOMMAGE®

Metoda je doporučena pro moderní a památkové budovy, protože splňuje všechny požadavky řádného památkářského postupu.

FOT. Pojízdné stroje během čištění fasád Muzea Louvre v Paříži

Le gommage® byla použita k čištění mnohých architektonických a uměleckých díl, včetně výzdoby nástěnné malby. Umožňuje dokonce i odstranění nečistot ze zlacených objektů.

K čištění nástěnné malby, fresek, polychromie se používá organický prášek. Velmi jemný granulát prášku a malý tlak vzduchu od 0,9 až do 3 kg/cm2 nepůsobí poškození povrchu, ale odstraňuje špínu, která se na ni nachází.

FOT. Čištění Císařského hradu z visací kabiny

Originální povrch, stopa dláta nebo jiného nářadí, vzor a barva určené tvůrcem jsou podstatné pro řádnou, estetickou a vizuální koncepci stavby.

PŘEDNOSTI PROCESU GOMMAGE®

Vyvinutá firmou THOMANN-HANRY® metoda čištění fasád patří k nejlepším moderním technologiím, používaným v Evropě a po celém světě.

FOT. Mrakodrap MetLife v New Yorku během čištění

V průběhu procesu Le gommage® lze odstraňovat nánosy o různé tloušťce a pevnosti, při současném zachování originálního materiálu, a to i v místech s nízkou mechanickou odolnosti.

Díky volbě vhodného čisticího brusiva, tlaku a druhu trysky lze zachovat plně originální stopy nářadí, použitých k obrábění čištěného materiálu.

Metoda Le gommage® umožňuje také zachovat zbytky červených barevných vrstev na povrchu cihel a malt.

DALŠÍ PŘEDNOSTI LE GOMMAGE®

Bez lešení a plachet

Použití ramene zmenšuje náklady na renovační práce a zrychluje termín realizace zakázky o dobu nezbytnou k umístění a demontáži lešení.

Rychlá realizace zakázky

Rychlost procesu a mobilnost kabiny umožňují očistit cca. 10 běžných metrů 6patrové budovy během jednoho dne, tj. cca. 200 m2 za den.

FOT. Obsluha v pojízdné kabině během práce v noci

Komfort pro uživatele objektu

Díky použití přísavné kabiny s ramenem, práce neobtěžují uživateli čištěného objektu a kolemjdoucí ve srovnání s tradičními metodami čištění fasády

Bezpečnost čištěného objektu.

Kvůli tomu, že nejsou žádná lešení a díky sklápění ramene v noční době, je zajištěna bezpečnost budovy v noční době. Je to důležitý zejména u bank, hotelů a sakrálních objektů.

Ochrana životního prostředí

Životní prostředí není znečistěno, protože prach se nedostane mimo kabinu.

Kabina je vybavena zařízením pro odsávání brusiva s odstraněným zašpiněním.