wrzosjk

Narodowy Baknk Polski w Warszawie

Remont elewacji budynków Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie rozpoczął się w roku 2012.

Do czyszczenia kamienia użyto opatentowanej i ekologicznej technologii . Le Gommage des facades® to metoda niskociśnieniowa, bez użycia wody i środków chemicznych. Usunięto luźne fugi i zaprawy, a następnie uzupełniono. Poddano
reperacji elementy okładziny kamiennej ścian zewnętrznych. Wykonano  równięż kotwienie płyt elewacyjnych kołkami metalowymi.